GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO PHONG THỦY LỤC PHÁP ĐÔNG TÂY - Kiến trúc phong thủy đông tây

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO PHONG THỦY LỤC PHÁP ĐÔNG TÂY

Ai Tinh Pháp – Nhị Thập Tứ Sơn

Ai tinh – là một trong 6 pháp của Huyền Không Lục Pháp. Sở dĩ nói “Lục Pháp” là vì phái này sử dụng 6 cương lĩnh chính, đó là :

  1. Huyền Không
  2. Thư Hùng
  3. Kim Long
  4. Ai Tinh
  5. Thành Môn
  6. Thái Tuế.

Để lại bình luận

Scroll
0968144114