Đặt Mộ Tỉnh Thái Bình - Kiến trúc phong thủy đông tây

Đặt Mộ Tỉnh Thái Bình

Phúc trạch đãi phúc nhân, âm dương, ngũ hành xoay vần.

Khi nằm xuống yên nghỉ mới định được phước báu nhân quả.

Hình ảnh khai huyệt:

Hạ huyệt điện an nhất táng.

Hoàn thành nhập khí.

Hậu nhân hữu phúc, văn võ song toàn.

Để lại bình luận

Scroll
0968144114